Mairangi Bay Workshop
413 Beach Rd
Mairangi Bay
Phone: 09 478 9114